سایت شخصی استاد

احمدحسین شریفی

دكتراي فلسفه تطبیقی

عضو شورای گروه عرفان مؤسسه امام خميني(ره)
عضو شورای علمی دایرة‌المعارف فلسفه دین
مدير مسؤول دوفصلنامه تخصصي پژوهش
سردبير فصلنامه علمي ترويجي معرفت اخلاقی
عضو هیئت تحریریه نشريات معرفت اديان، معرفت کلامي، حوزه و پژوهش

آشنایی با استاد

حجة‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی
 • احمدحسین شریفی
 • 1349 - شهرستان نهاوند
 • قمٰ، ایران
 • sharifi@sharifi49.ir
 • www.sharifi49.ir

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمدحسين شريفي، در سال 1349 در شهرستان نهاوند، متولد شد. در سال 1364 وارد حوزة علمية شهرستان نهاوند و در سال 1365 وارد حوزة علمية قم شد. در کنار تحصيلات حوزوي تا مقطع «خارج»، و شرکت حدوداً شش سال متوالي در درس‌ خارج آيات عظام نوري همداني، جوادي آملي، مکارم شيرازي، جعفر سبحاني، وحيد خراساني، و بهره‌گيري از درس‌هاي فلسفة آيت‌الله مصباح يزدي و آيت‌الله انصاري شيرازي، از سال 1371 وارد مؤسسة در راه حق (مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني‌ره) شده و پس از طي دوران عمومي (مقطع کارشناسي)، از سال 1376 مقطع كارشناسي ارشد رشتة دين‌شناسي (فلسفة دين) را آغاز کرد و مدرک تحصيلي خود را در اين رشته در سال 1380 دريافت کرد. در سال 1381 وارد مقطع دکتري رشتة فلسفة تطبيقي شد و در سال 1385 از رسالة دکتري خود با عنوان «معيار ثبوتي صدق قضايا» دفاع کرد. و هم اکنون به عنوان دانشیار گروه فلسفه در مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) مشغول خدمت است. ايشان در کنار تدريس مباحث کلامي و فلسفي، اخلاقي (فلسفة اخلاق)، فقهي و سياسي در حوزه و دانشگاه و ارائة سخنراني‌هاي علمي در برخي از دانشگاه‌هاي کشور و همچنين برخي از مسؤوليت‌هاي علمي-اجرايي، از سال 1372 به تحقيق و پژوهش در زمينة فلسفه، معرفت‌شناسي، کلام، اخلاق، مسائل فرهنگي و اجتماعي، فلسفة دين، فلسفة اخلاق، و فلسفة علوم انساني اسلامي مشغول بوده‌ و تاکنون مقالات و کتاب‌هاي متعددي در حوزه‌هاي يادشده به جامعة علمي و فرهنگي کشور تقديم کرده‌ است.

رزومه

تحصیلات
 • تحصیلات حوزوی1364 - 1374
  مقدمات و سطح

  یک سال در حوزه علمیه نهاوند و پس از آن درحوزه علمیه قم

 • تحصیلات حوزوی1374 - 1380
  درس خارج

  شرکت در درس خارج آيات عظام نوري همداني، جوادي آملي، مکارم شيرازي، جعفر سبحاني، وحيد خراساني، و بهره‌گيري از درس‌هاي فلسفة آيت‌الله مصباح يزدي و آيت‌الله انصاري شيرازي

 • تحصیلات دانشگاهی1371 - 1385

  1371 - 1375 : ورود به مؤسسة در راه حق (مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني‌ره) گذراندن دوره عمومی (مقطع کارشناسي)
  1376 - 1380: شرکت در مقطع كارشناسي ارشد رشتة دين‌شناسي (فلسفة دين)
  1381 - 1385 : شرکت در مقطع دکتري رشتة فلسفة تطبيقي شد و دفاع از از رسالة دکتري خود با عنوان «معيار ثبوتي صدق قضايا» در سال 1385.


سوابق پژوهشی
 • کلام و فلسفه دين
  کتاب‌ها

  1. صحيفة عصمت، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1376.
  2. پژوهشي در عصمت معصومان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1377. تاکنون بيش از دو نوبت تجديد چاپ شده است.
  3. خردورزي و دين‌باوري، تهران، کانون انديشه جوان، 1379. تاکنون بارها تجديد چاپ شده است.
  4. خردورزي از چشم‌انداز امام علي عليه السلام، تهران، کانون انديشه جوان، 1382. تاکنون بارها تجديد چاپ شده است.
  5. عقل و وحي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1383. تاکنون سه نوبت تجديد چاپ شده است.
  6. خاتميت، امامت و مهدويت، قم، صهباي يقين، 1384.

 • اخلاق و فلسفه اخلاق
  کتاب‌ها

  1. تحقيق و نگارش کتاب فلسفه اخلاق از آيت‌الله مصباح يزدي، تهران، اميرکبير، 1381. تاکنون کرارا تجديد چاپ شده است.
  2. درآمدي بر نظام ارزشي و سياسي اسلام، قم، موسسه امام خميني، 1382. (مشارکت در تدوين)
  3. تحقيق و نگارش کتاب نقد و بررسي مکاتب اخلاقي از آيت‌الله مصباح يزدي، قم، مؤسسه امام خميني، 1384. تاکنون کرارا تجديد چاپ شده است.
  4. آيين زندگي (اخلاق کاربردي)، قم، نشر معارف، 1384؛ تاکنون دو ويراست داشته است که در مجموع ويراست اول و دوم آن، بيش از 200 نوبت تجديد چاپ شده است؛ و بيش از 2 ميليون جلد تيراژ داشته است.
  5. فلسفه اخلاق با تکيه بر مباحث تربيتي، قم، نشر معارف، 1386. به عنوان متن درسي براي درس اخلاق در دانشگاه که تاکنون به کرات تجديد چاپ شده است. (مشارکت در تدوين)
  6. خوب چيست؟ بد کدام است؟، قم، مؤسسه امام خميني، 1388.
  7. دانشنامه اخلاق کاربردي، (در پنج جلد) قم، مؤسسه امام خميني، در دست چاپ.

 • معرفت‌شناسي
  کتاب‌ها

  1. معيار ثبوتي صدق قضايا، قم، مؤسسه امام خميني، 1386.

 • عرفان اسلامي و عرفان‌هاي نوظهور
  کتاب‌ها

  1. درآمدي بر عرفان حقيقي و عرفان‌هاي کاذب، قم، صهباي يقين و پرتو ولايت، 1387. تاکنون بيش از 12 نوبت تجديد چاپ شده است.
  2. اصول و مباني عرفان عملي در اسلام؛ تهران و قم: سمت و مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1392 (به عنوان متن درسي براي درس عرفان علمي در اسلام براي مقاطع ارشد و دکتري رشتة عرفان تدوين شده است)
  3. بررسي و نقد عرفان‌هاي نوظهور، قم، دانشگاه مجازي المصطفي، 1395.
  4. آسيب‌شناسي عرفان و تصوف، قم، دانشگاه مجازي المصطفي، 1395.

 • مباحث اجتماعي و سياسي
  کتاب‌ها

  1. موج فتنه از جمل تا جنگ نرم، تهران، کانون انديشه جوان، 1388. حدود 40 بار تجديد چاپ شده است.
  2. جنگ نرم، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1389؛ تاکنون 12 نوبت تجديد چاپ شده است
  3. هميشه بهار: اخلاق و سبک زندگي اسلامي، قم، نشر معارف، 1391. به عنوان متن درسي براي دوره‌هاي طرح ضيافت دانشجويي. تاکنون کراراً تجديد چاپ شده است.
  4. سبک زندگي اسلامي ايراني، تهران، مرکز پژوهش‌هاي علوم انساني اسلامي صدرا، 1392. تاکنون سه نوبت تجديد چاپ شده است.

 • فلسفة علوم انساني
  كتاب‌ها

  1. مباني علوم انساني اسلامي، تهران، مرکز پژوهش‌هاي علوم انساني اسلامي صدرا، 1393. تاکنون دو نوبت تجديد چاپ شده است.
  2. روش‌شناسي علوم انساني اسلامي، تهران، مرکز پژوهش‌هاي علوم انساني اسلامي صدرا، در دست چاپ.

 • تشست های علمی1387 - 1392

  از سال 1387 تاکنون صد‌ها نشست علمي در جمع هزاران نفر از اساتيد و اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي مختلف کشور در موضوعات مختلف [عمدتاً در موضوعات عرفان‌هاي کاذب، جنگ نرم، سبک زندگي، کارآمدي نظام اسلامي، جنگ رسانه‌اي، و اخلاق کاربردي) برگزار کرده است که در ادامه فهرستي از آنها تا خرداد سال 1392 تقديم مي‌شود:

  1. دانشگاه علوم پزشکي لرستان: 3/ 8/ 1387: نقد عرفان‌هاي کاذب و نوظهور؛
  2. دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان: 10/ 8/ 1387: نقد عرفان‌هاي کاذب و نوظهور؛
  3. دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان: تاريخ 1/ 9/ 1387: کارگاه نقد عرفان هاي نوظهور؛
  4. دانشگاه آزاد اسلامي خمين: 22/ 9/ 1387: نقد عرفان‌هاي کاذب و نوظهور؛
  5. دانشگاه گيلان: 5/ 10/ 1387: نقد عرفان‌هاي کاذب و نوظهور؛
  6. دانشگاه آزاد اسلامي گناباد: 2/ 11/ 1387: نقد عرفان‌هاي کاذب و نوظهور؛
  7. دانشگاه آزاد اسلامي مشهد: 3/ 11/ 1387: نقد عرفان‌هاي کاذب و نوظهور؛
  8. دانشگاه آزاد اسلامي بوشهر: 10/ 11/ 1387: نقد عرفان‌هاي کاذب و نوظهور؛
  9. دانشگاه آزاد اسلامي بناب: 17/ 11/ 1387: نقد عرفان‌هاي کاذب و نوظهور؛
  10. دانشگاه آزاد اسلامي تنکابن: 26/ 11/ 1387: نقد عرفان‌هاي کاذب و نوظهور؛
  11. دانشگاه علوم پزشکي اراک: 15/ 12/ 1387: نقد عرفان‌هاي کاذب و نوظهور؛
  12. دانشگاه علوم دريايي چابهار: 18/ 12/ 1387: نقد عرفان‌هاي کاذب و نوظهور؛
  13. دانشگاه صنعتي اصفهان: 25/ 1/ 88: نقد عرفان‌هاي نوظهور؛
  14. دانشگاه علوم پزشکي يزد: 4/ 5/ 88: نقد عرفان‌هاي کاذب؛
  15. دانشگاه کاشان: 8/ 5/ 88: نقد عرفان هاي کاذب؛
  16. دانشگاه علوم پزشکي کرمان: 22/ 8/ 88: نقد عرفان‌هاي کاذب؛
  17. دانشگاه علوم پزشکي زنجان: 24/ 9/ 88: علم ديني و علم سکولار؛
  18. دانشگاه رفسنجان: 1/11/88: نقد عرفانهای کاذب؛
  19. دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان: 30/ 11/ 88: نقد عرفان‌هاي نوظهور؛
  20. دانشگاه اروميه: 11/ 12/ 88: نقدر عرفان‌هاي نوظهور؛
  21. دانشگاه علوم پزشکي يزد: 10/ 2/ 89: نقد عرفان‌هاي کاذب و نوظهور؛
  22. استادان دروس معارف و روحانيان فعال در دانشگاه‌هاي يزدي،11/2/ 89: نقد عرفان‌هاي کاذب؛
  23. دانشگاه علامه  طباطبائي: 20/ 2/ 89: تحليل و نقد شيطان‌پرستي؛
  24. دانشگاه آزاد اسلامي پرند: 31/ 2/ 89: نقد و بررسي عرفان‌هاي کاذب؛
  25. دانشگاه آزاد کازرون: 7/ 3/ 89: شگردهاي جنگ نرم دشمنان عليه جمهوري اسلامي ايران؛
  26. دانشگاه آزاد اسلامي خمين: 11/3/ 89: عرفان امام، امام عرفان؛ در همايش بزرگداشت مقام امام خميني؛
  27. دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد: 16/ 3/ 89: جنگ نرم؛
  28. دانشگاه علوم انتظامي تهران: 18/ 3/ 89: جنگ نرم (مباني، شگردها،‌ ابعاد و راه‌هاي مقابله)؛
  29. دانشگاه آزاد علي‌آباد کتول: 18/ 9/ 89: جنگ نرم و رسانه؛
  30. دانشگاه علوم پزشکي شيراز: 9/10/ 89: عرفان‌هاي نوظهور و کاذب؛
  31. دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند: 1/ 11/ 89: عرفان‌هاي کاذب و نوظهور؛
  32. دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند: 2/ 11/ 89: نقد و بررسي شيطان‌پرستي؛
  33. دانشگاه اراک: 19/ 12/ 89: جنگ نرم و خانواده؛
  34. دانشگاه آزاد اسلامي گلستان: 2/ 4/ 90: عرفان حقيقي و عرفان‌هاي دروغين؛
  35. دانشگاه آزاد اسلامي رودهن: 7/ 4/ 90: عرفان حقيقي و عرفان هاي کاذب؛
  36. دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد؛ 20/ 6/ 90: جنگ نرم؛
  37. دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس: 23/ 8/ 90: نقد عرفان‌هاي کاذب؛
  38. دانشگاه آزاد اسلامي اراک: 30/ 9/ 90: بررسي عرفان‌هاي نوپديد؛
  39. دانشگاه آزاد اسلامي قيامدشت: 13/ 10/ 90: نقد معنويت‌هاي نوپديد؛
  40. دانشگاه صنعتي شيراز: 23/ 10/ 90: نقد کتاب آئين زندگي (اخلاق کاربردي)؛
  41. دانشگاه علوم پزشکي بوشهر: 26/ 10/ 90: نقد عرفان‌هاي کاذب؛
  42. دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور: 27/ 10/ 90: نقد عرفان هاي کاذب؛
  43. دانشگاه آزاد خوي: 18/ 11/ 90: نقد عرفان‌هاي کاذب؛
  44. دانشگاه زنجان: 22/3/ 91: نقد عرفان‌هاي کاذب؛
  45. دانشگاه آزاد اسلامي نکا: 4/ 7/ 91: جنگ نرم و رسانه؛
  46. دانشگاه شهيد باهنر کرمان: 30/ 9/ 91؛ سبک زندگي اسلامي؛
  47. دانشگاه آزاد اسلامي کرمان: 1/ 10/ 91: نقد عرفان هاي کاذب و نوظهور؛
  48. دانشگاه آزاد اسلامي گچساران: 15/ 2/ 92: نقد شيطان پرستي؛
  49. دانشگاه علوم انتظامي تهران: 19/ 2/ 92: سبک زندگي اسلامي و آسيب‌شناسي سبک زندگي ايرانيان؛
  50. دانشگاه آزاد اسلامي نکا: 30/ 2/ 92: آسيب‌شناسي سبک زندگي ايرانيان؛
  51. دانشگاه اراک: 1/ 4/ 92: آسيب شناسي سبک زندگي ايرانيان و راه‌هاي نهادينه‌سازي سبک زندگي مطلوب؛
  52. دانشگاه اراک: 2/ 4/ 92: کارآمدي جمهوري اسلامي ايران؛


سوابق اجرایی
 • مسؤوليت‌هاي علمي اجرايي

  1. مسؤول گروه اخلاق در مرکز تدوين متون درسي معارف اسلامي در دانشگاه؛ در سال‌هاي 1380 و 1381؛
  2. مدير گروه مدرسي معارف اسلامي مؤسسه امام خميني(ره) (با پنج گرايش اخلاق و عرفان اسلامي، انقلاب اسلامي، مباني نظري، تفسير و تاريخ اسلام)‌، سال‌هاي 1384 و 1385
  3. معاون آموزش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) سال 1386
  4. معاون پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) از سال 1387 تا 1391
  5. مسؤول دانشنامه اخلاق کاربردي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
  6. دبير علمي همايش بين‌المللي اخلاق اسلامي در دانشگاه‌ها در سال 1386؛ که از سوي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها برگزار شد.
  7. دبير علمي همايش علمي‌-پژوهشي سبک زندگي اهل بيت عليهم السلام، در سال 1393؛ که از سوي مجمع جهاني اهل بيت عليهم السلام برگزار شد.
  8. عضو کميته مصاحبه علمي متقاضيان تدريس اخلاق اسلامي در دانشگاه‌ها از سال 1381 تا سال 1389؛ در معاونت امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها
  9. سردبير و عضو هيأت تحريريه فصلنامة علمي-ترويجي معرفت اخلاقي
  10. مدير مسؤول، سردبير و عضو هيأت تحريريه دوفصلنامة تخصصي عيار پژوهش در علوم انساني
  11. عضو هيأت تحريريه نشريه علمي - پژوهشي معرفت اديان
  12. عضو هيأت تحريريه نشريه  علمي‌- پژوهشي معرفت کلامي
  13. عضو هيأت تحريريه نشريه حوزه و پژوهش
  14. عضو شوراي علمي گروه عرفان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
  15. عضو شوراي علمي دائرة المعارف فلسفه دين وابسته به مرکز دائرة المعارف علوم عقلي
  16. عضو کميته علوم انساني و اجتماعي گروه علوم حوزه‌اي از سال 1390 تا 1392؛
  17. عضو شوراي تحصيلات تکميلي گروه اخلاق اسلامي دانشگاه معارف اسلامي از سال 1391 تاکنون
  18. عضو شوراي سياستگذاري آموزش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) از سال 1390 تاکنون
  19. عضو کميته علمي همايش بين المللي انديشه‌هاي فلسفي استاد شهيد مرتضي مطهري (ره) که در سال 1392 برگزار شد.


افتخارات
 • جوايز علمي

  1. جايزة کتاب سال حوزه‌هاي علميه در سال 1378 براي کتاب «پژوهشي در عصمت معصومان»؛
  2. جايزة کتاب سال دانشجويي در سال 1378 براي کتاب «پژوهشي در عصمت معصومان»؛
  3. جايزة کتاب سال کنگره دين‌پژوهان در سال 1382 براي کتاب «عقل و وحي»؛
  4. جايزة کتاب سال حوزه‌هاي علميه در سال 1384 براي کتاب «عقل و وحي»؛
  5. جايزة کتاب سال حوزه‌هاي علميه در سال 1385 براي کتاب «آيين زندگي (اخلاق کاربردي)»؛ که از آن سال تاکنون به عنوان متن درسي اخلاق اسلامي در بسياري از دانشگاه‌هاي کشور تدريس مي‌شود و تاکنون بيش از دو ميليون تيراژ داشته است؛
  6. جايزة کتاب سال حوزه‌هاي علميه در سال 1389 براي کتاب «خوب‌ چيست؟ بد کدام است؟»؛
  7. جايزه انتخاب پايان‌نامه‌هاي برتر دکتري از سال 1380 تا 1387؛
  8. جایزه پژوهشگر برتر استان قم در سال 1394.


سوابق آموزشی
 • تدریس

  فهرستي از عناوين درس‌هايي جناب آقاي شريفي که در مراکز مختلف برگزار شده است:

  رديف

  عنوان درس

  مقطع تحصيلي

  محل برگزاري

  تاريخ

  1

  آشنايي با عرفان و تصوف

  ارشد

  مؤسسه امام صادق

  1389

  2

  اخلاق زيستي

  دکتري

  موسسه امام خميني

  1391

  3

  اخلاق ليبرال

  دکتري

  موسسه امام خميني

  1391

  4

  اخلاق و سياست

  دکتري

  موسسه امام خميني

  1391

  5

  اخلاق کاربردي

  دکتري

  دانشگاه معارف

  1389

  6

  اخلاق کاربردي

  ارشد

  مرکز تخصصي دار‌الهدي

  1394

  7

  اصول و مباني عرفان عملي در اسلامي

  دکتري

  دانشگاه معارف

  1390

  8

  بررسي فرق صوفيه

  ارشد

  موسسه امام خميني

  1387

  9

  بررسي عرفان‌هاي نوظهور

  ارشد

  موسسه امام خميني

  1389

  10

  تاريخ تصوف

  ارشد

  موسسه امام خميني

  1387

  11

  تاريخ فلسفه غرب (از يونان باستان تا دوران پست مدرنيسم)

  کارشناسي

  موسسه امام خميني

  از سال 1385 تاکنون حدود 3 دوره تدريس شده است.

  12

  فلسفه ارزش‌ها

  دکتري

  موسسه امام خميني

  1390 و 1394

  13

  عرفان نظري

  دکتري

  دانشگاه معارف

  1392

  14

  فلسفه اخلاق (فرااخلاق، اخلاق هنجاري و اخلاق کاربردي)

  سطح 3 و 4

  مجمع عالي حکمت اسلامي

  1393

  15

  فلسفه اخلاق کاربردي

  سطح 3 و 4

  مجمع عالي حکمت اسلامي

  1394

  16

  فلسفه اسلامي (آموزش فلسفه و نهاية الحکمه)

  کارشناسي

  موسسه امام خميني

  1392 تاکنون

  17

  فلسفه علوم انساني اسلامي

  کارشناسي

  موسسه امام خميني

  از 1393 تاکنون

  18

  مباني سبک زندگي اسلامي

  سطح 3

  مؤسسه آل ياسين

  1393

  19

  معناشناسي اخلاق

  دکتري

  موسسه امام خميني

  1393

  20

  مکاسب محرمه

  سطح 1

  حوزه علميه قم

  1394 ادامه دارد

   


آثار علمی

صفحه‌ها

موضوعات

ساختار درختی موضوعات سایت در این صفحه نمایش داده شده است. برای مشاهده مطالب موجود در هر موضوع روی عنوان آن کلیک کنید.

ارتباط با ما

شما می توانید با استفاده از فرم زیر پیام خود را برای استاد ارسال نمایید. بعد از ارسال پیام شماره رهگیری به شما داده می شود که در صورتی نیاز برای ارسال پیام مرتبط می توانید از آن استفاده نمایید.